Главная

2012 армянский сбхеч

Армянский монастырь Сурб-Хач в Старом Крыму Армянский монастырь Сурб-Хач в Старом Крыму
Views : 2.926    от : Надежда Бекирова.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Крымские Армяне-Монастырь Сурб Хач Крымские Армяне-Монастырь Сурб Хач
Views : 448    от : Surb Khach.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Сурб Хач в Арагацкой области Армении Сурб Хач в Арагацкой области Армении
Views : 2.311    от : Светлана Мартиросян.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Панихида в Самаре в память жертв геноцида армян (24.04.2012) Панихида в Самаре в память жертв геноцида армян (24.04.2012)
Views : 831    от : SamaraHay.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Сурб Хач. Крым. Ноябрь 2012 Сурб Хач. Крым. Ноябрь 2012
Views : 270    от : Крымский репортаж. Sandro.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Сурб Хач, армянский монастырь XIVв  в Крыму Сурб Хач, армянский монастырь XIVв в Крыму
Views : 1.650    от : Познавательные прогулки.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
АРМЯНСКИ  Церковь Сурб Хач (Москва, Россия) АРМЯНСКИ Церковь Сурб Хач (Москва, Россия)
Views : 180    от : Ashot Xal.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Крымский репортаж в монастыре Сурб Хач Крымский репортаж в монастыре Сурб Хач
Views : 898    от : Крымский репортаж. Sandro.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Вардавар. Сурб Хач. Крым 2012 Вардавар. Сурб Хач. Крым 2012
Views : 1.165    от : Крымский репортаж. Sandro.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
День Памяти Геноцида Армян 24.04.12. Ростов-на-Дону. День Памяти Геноцида Армян 24.04.12. Ростов-на-Дону.
Views : 1.958    от : AR4uK161.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Монастырь Монастырь "Сурб Хач" (фильм 2011 года)
Views : 5.365    от : НОР НАХИЧЕВАН культурно-просветительское сообщество.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Москва.  Армянский Церков Сурб Хач Москва. Армянский Церков Сурб Хач
Views : 93    от : News World 24 News 365.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Русский священник об армянах Русский священник об армянах
Views : 323.603    от : Аветик Арутюнян.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
ՇՏԱՊ `Սամվել Բաբայան հրատապ ։Դիտեք ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ ՇՏԱՊ `Սամվել Բաբայան հրատապ ։Դիտեք ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
Views : 3.149    от : Mega Tv.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Չփորձեք սրա հետ կատակել, հատուցելու եք․ Վտանգավոր մեսիջ,․Մոսկվան թեման փակեց Չփորձեք սրա հետ կատակել, հատուցելու եք․ Վտանգավոր մեսիջ,․Մոսկվան թեման փակեց
Views : 18.583    от : Bunker News.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
СУРБ-ХАЧ (КРЫМ) СУРБ-ХАЧ (КРЫМ)
Views : 13.530    от : Александр Михайленко.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
г  Старый Крым  Монастырь Сурб Хач  Армянский г Старый Крым Монастырь Сурб Хач Армянский
Views : 4.244    от : Fufcath.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
АРМЯНСКИ  Церковь Сурб Хач (Москва, Россия) АРМЯНСКИ Церковь Сурб Хач (Москва, Россия)
Views : 469    от : Ashot Xal.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Армяне Крыма Армянский монастырь Сурб Хач 1358г.  в Старом Крыму. Армяне Крыма Армянский монастырь Сурб Хач 1358г. в Старом Крыму.
Views : 229    от : Tymur Ian.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Сурб Хач 2013 Сурб Хач 2013
Views : 1.286    от : Arm Ethnotour.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
АРМЯНСКИ  Церковь Сурб Хач (Москва, Россия) АРМЯНСКИ Церковь Сурб Хач (Москва, Россия)
Views : 72    от : Ashot Xal.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Фестиваль Сурб-Хач 2010 Фестиваль Сурб-Хач 2010
Views : 2.647    от : Сурен Саруханян.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Литургия в Самаре в память жертв геноцида армян (24.04.2012) Литургия в Самаре в память жертв геноцида армян (24.04.2012)
Views : 469    от : SamaraHay.
 Watch, upload and share HD and 4k videos